Fenzi Dog Sports Academy

Fenzi Dog Sports Academy (v nadaljevanju FDSA) je spletni portal, ki od leta 2013 ponuja pasje spletne tečaje z različnih področij (agiliti, poslušnost, rally obedience, delo z nosom, osnove dela s psom, vedenje psov, pasji fitnes, trikci in mnogo drugega). Tečaji praviloma trajajo 6 tednov, vpis pa je vsake dva meseca (1. oktober 2015, 1. december 2015, 1. februar 2016,...) in je časovno omejen na dva tedna. Vpišeš se lahko v enega od treh nivojev in sicer gold (zlat), silver (srebrn) in bronze (bronast). Gold in silver nivo imata omejeno število udeležencev, zato je potrebno s prijavo kar pohiteti. Bronze nima omejitve.

Vsi trije nivoji imajo dostop do spletne učilnice (klik za primer, kako izgleda), v kateri sta dva zavihka; eden vodi do predavanj (Lectures), drugi do foruma. Kako izgleda predavanje, je odvisno od inštruktorja, ampak v glavnem gre za kombinacijo teksta in video posnetkov – demonstracij.

Gold oziroma zlati nivo stane 260 dolarjev (okrog 235 evrov). Gold tečajniki tekom tečaja posnamejo svoje delo s psom, ga objavijo na internetu (npr. Youtube), inštruktor ali inštruktorji pa posnetke analizirajo ter jim preko podforuma Homework svetujejo kaj dodati, kaj spremeniti, pohvalijo in tako dalje. Gre za individualno obravnavo, vsak par (torej tečajnik + pes) ima svojo temo, ki je posvečena samo njima in v kateri komunicira z inštruktorjem. V forum, namenjen gold tečajnikom, lahko pišejo samo ti tečajniki in inštruktor, vsi tečajniki pa ga lahko berejo/beremo.

Silver oziroma srebrni nivo stane 130 dolarjev (okrog 120 evrov). Ti tečajniki lahko berejo vse teme na forumu, pišejo pa lahko samo v podforumu Discussion. Posnetkov dela s psom ne objavijo na forumu in tudi inštruktorji njihovega dela ne analizirajo in jim ne svetujejo glede specifičnih težav, temveč odgovarjajo na njihova bolj splošna vprašanja. Silver tečajniki ­tako niso deležni take individualne obravnave kot gold tečajniki.

Bronze oziroma bronasti nivo je najcenejši in sicer moraš zanj odšteti 65 dolarjev (okrog 60 evrov). Bronze tečajniki lahko vse beremo, ne moremo pa pisati(torej tudi spraševati ne) v forumih.

Poleg naštetega ima vsak tečaj tudi svojo skupino na Facebooku, ki je namenjena vsem tečajnikom določenega tečaja, ne glede na nivo in leto vpisa. V teh skupinah lahko vsi tečajniki pišemo in objavljamo video posnetke, inštruktorji pa lahko sodelujejo ali pa tudi ne. Predvsem gre tu za izmenjavo mnenj med tečajniki. Ustanovili pa so tudi posebno skupino, ki je namenjena vsem, ki smo bili kadarkoli vpisani v katerikoli FDSA tečaj, ne glede na nivo.

Po končanem tečaju imamo tečajniki še 2 tedna časa, da si vse forumske teme shranimo; po tem času ­forume namreč resetirajo in izbrišejo stare teme ter naredijo prostor novim. Do predavanj imamo tečajniki dostop še leto dni od zadnjega tečaja. Na primer: junija 2015 vpišem tečaj A – dostop do predavanj tečaja A imam do junija 2016. Če v času do junija 2016 vpišem še kakšen tečaj (recimo mu tečaj B), potem bodo predavanja tečajev A in B na voljo eno leto od vpisa v tečaj B. Primer: če februarja 2016 vpišem tečaj B, potem bodo predavanja tako tečaja A kot tečaja B na voljo do februarja 2017. Z vsakim vpisom se dostop podaljša za eno leto od dneva zadnjega vpisa v tečaj. Če več kot leto dni ne vpišemo tečaja oziroma ne plačamo “podaljšanine“ (mislim da stane okrog 50 dolarjev), izgubimo dostop do predavanj. Menim, da je vsako leto na izbiro povsem dovolj tečajev in da 60 evrov na leto, kolikor stane tečajnina bronastega nivoja, povsem zadošča, da imamo dostop do predavaj za vedno.

Do zdaj sem na FDSA vpisala pet tečajev na bronastem nivoju in sem s ponujenim zelo zadovoljna. ­S tečaji na FDSA nameravam nadaljevati, seveda pa bo sodelovanje tudi v prihodnosti odvisno od domačega finančnega in časovnega stanja.

Seznam Fenzi tečajev, ki smo se jih s psi do zdaj udeležili:

Oznake:

Deli: